Deratyzacja

Zwalczanie gryzoni (szczury, myszy, nornice, karczowniki...)

Metody fizyczne:

  • pułapki mechaniczne, elektryczne -zasilane akumulatorami.
  • lepy
  • pułapki żywołowne.

Metody chemiczne:

  • deratyzacja z użyciem rodentycydów w formulacjach z opóźnionym działaniem.

Każda z tych metod jest każdorazowo weryfikowana przez operatora D.D.D., aby zapewnić bezpieczny i efektywny sposób wykonania deratyzacji.

Zabezpieczanie obiektów przed gryzoniami:

  • tworzenie 2-3 barier stacji deratyzacyjnych, pułapek żywołownych
  • wdrożenie programu IPM (zintegrowana metoda zwalczania gryzoni)

 Metody zapobiegawcze:

  • szczelność obiektu ,likwidacja cieków wodnych, likwidacja kryjówek.
  • stały i skuteczny monitoring.

Deratyzacja

Niemal w całym kraju za standard (ustanowione przepisami Urzędów Miast i Gmin), uważa się przeprowadzanie deratyzacji dwa razy w roku, dotyczy to głównie budynków mieszkalnych, natomiast obiekty typu: magazyny spożywcze, firmy produkujące żywność, hotele, sklepy, muszą spełniać wymogi przepisów, które wymagają regularnych zabiegów deratyzacyjnych, szczególnie w formie profilaktyki.

W dokumentach FAO/WHO stanowiących zbiór zaleceń zachowania odpowiednich warunków przy produkcji, dystrybucji, magazynowania żywności, zwraca się uwagę, na konieczność wprowadzenia skutecznego monitoringu i zwalczania gryzoni, jako ochronę przed zainfekowaniem żywności.